Nama Bayi Laki Laki Islam Berawalan Huruf M

Huruf M
Berikut ini Daftar nama-nama bayi Laki-laki Islam yang huruf depannya berawalan huruf M beserta Artinya:
 1. Maajid : Mulia
 2. Ma'al : tempat kembali
 3. Ma'ali : kemuliaan
 4. Mabruk : yang diberkahi
 5. Mabub : Yang Tercinta, Yang Terkasih.
 6. Madani : Kota, Beradab.
 7. Maddah : yang senang memuji
 8. Madid : Yang Panjang, Yang Terbentang.
 9. Madih : Perbuatan Yang Patut dipuji, Yang Bisa dipercaya. 
 10. Maghfur : Yang diampuni dosanya.
 11. Mahasin : kebaik-baikan
 12. Mahbub : yang dicintai 
 13. Mahdi : yang mendapat petunjuk, yang ditunggu
 14. Mahfuzh : yang terpelihara (dari berbuat keburukan)
 15. Mahib : Orang yang karismatik
 16. Mahija : Putra bumi
 17. Mahir : pandai, pintar
 18. Mahira : Dari kata mahir, artinya cerdas, pinter
 19. Mahmud : Terpuji; mulia
 20. Mahrus : yang terjaga
 21. Maimun : yang beruntung, yang berbahagia
 22. Maisan : Bintang yang terang cahayanya (Arab)
 23. Maisun : yang lemah lembut
 24. Majdi : Mulia; terpuji
 25. Majid : Mulia, berbudi luhur
 26. Makarim : kemuliaan-kemuliaan
 27. Makhzum : pengatur, salah satu kakek Rasulullah SAW
 28. Maladz : perlindungan
 29. Malak : malaikat
 30. Malhuf : yang diganti
 31. Malih : elog, bagus, indah
 32. Ma'lum : diketahui, dikenal
 33. Mamduh : yang dipuji
 34. Ma'mun : yang dipercaya
 35. Ma'mur : yang makmur, yang tenteram
 36. Manaf : tinggi
 37. Manahil : mata air, tempat minum, yang menyejukkan
 38. Manal : memperoleh
 39. Mani' : yang melarang
 40. Mannan : yang suka memberi
 41. Manshur : yang ditolong
 42. Maqbul : diterima, terkabul
 43. Maqsud : maksud, tujuan
 44. Maram : tujuan, maksud
 45. Mar'i : yang terpelihara dari kejelekan
 46. Marjan : mutiara
 47. Marzuq : mendapat keberkahan; rezeki; mikmat
 48. Ma'ruf : Dikenal; kebaikan
 49. Marwan : sesuatu yang lurus
 50. Ma'shum : yang terpelihara dari dosa
 51. Mas'ud : yang gembira
 52. Masya'il : Lentera-lentera
 53. Masyur : terkenal
 54. Mathlub : Yang diinginkan, Yang dikehendaki.
 55. Maulana : Tuanku
 56. Maulud : Kerlahiran
 57. Mauludhu : dilahirkan
 58. Mazru'il : Dibekali; ditanami
 59. Mi'ad : Janji
 60. Miftah : kunci
 61. Miftahu = Kunci; perantara
 62. Miqdad : pemberantasan kejahata
 63. Misbahu : Sinar; cahayan
 64. Mishbah : lampu, penerang
 65. Misbahuddin : penerang Agama
 66. Misk : minyak wangi
 67. Mitsal : contoh, umpama
 68. Mu'adz : yang terjaga, nama sahabat Nabi
 69. Mu'afa : Selamat; aman; sehat
 70. Muallim : Guru, Pengajar.
 71. Muammar : Berumur lama; panjang
 72. Muayyad : penguat
 73. Muballigh : Penyeru; penyampai ajaran Agama
 74. Mubarok / Mubarak : yang penuh berkah
 75. Mubasysyir : pembawa kabar gembira
 76. Mublighul : Penyampai; penyeru; penyebar ajaran agama
 77. Mubtagha : yang dituju atau dimaksud
 78. Mubtasim : Tersenyum.
 79. Mudrik : berakal, memahami
 80. Muhadzadzib : Orang Yang Memiliki Ahlak Terpuji.
 81. Mudzaffar : Kemenangan; keunggulan 
 82. Mudzakkir : Yang Memberi Peringatan.
 83. Mufadhdhal : amat mulia
 84. Mufid : yang berguna
 85. Mufiz : Yang Gemar Memberi Pertolongan.
 86. Muflih : yang beruntung, yang menang
 87. Mufrih : yang mengembirakan 
 88. Mughits : pembela
 89. Muhadzdzab : yang bagus perangainya
 90. Muhajir : yang hijrah / pindah
 91. Muhammad : yang terpuji, Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
 92. Muhana : diperoleh dengan mudah
 93. Mukhlish : yang ikhlas
 94. Muhadzadzib : Orang Yang Memiliki Akhlak Terpuji.
 95. Muhami : Pengacara.
 96. Muharam : Bulan Muharam
 97. Muhsin : yang berbuat baik
 98. Muhtaram : yang dihormati
 99. Muhyi : yang menghidupkan
 100. Muhyiddin : yang menghidupkan agama
 101. Mu'in : pemberi nikmat
 102. Mu'inul : Membantu; menolong
 103. Mujahid : pejuang
 104. Mukafih : Pejuang Kebebasan.
 105. Mukammil : Yang Menyempurnakan, Yang Menuntaskan.
 106. Mukarram : yang dimuliakan
 107. Mukhlishul : Orang yang tulus; ikhlas
 108. Mukhtar : pilihan, yang terpilih
 109. Muk'min : yang beriman
 110. Muktamar : Tempat pertemuan
 111. Mumtaz : istimewa, yang unggul
 112. Muna : Jamak dari Kata Munyoh; Cita-cita.
 113. Munadhil : Pejuang (Arab)
 114. Munadi : Penyeru; penyampai; orator
 115. Munadhil : Penolong.
 116. Munair : Pemberi cahaya kebaikan
 117. Munawir : Mengikuti latihan militer
 118. Mundzirul : Pemberi nasehat; peringatan
 119. Munibur : Kembali ke jalan-Nya
 120. Munif : tinggi masrtabatnya, Kedudukannya tersohor; terkenal
 121. Munir : Bersinar; bercahaya 
 122. Muslimin : Orang-orang Islam.
 123. Musthafa : Pilihan
 124. Mu'tashim : Terjaga; terpelihara dari dosa
 125. Muthiah : Taat.
 126. Mu'ti : Mendatangkan; menghadirkan; memberikan
 127. Muwaddah : Cinta Kasih.

– Maulana (arti nama: ) Yang dihormati.

Muhammad Nur (nama bayi laki islami) Cahaya Muhammad.
– Muhammad (arti nama: ) Yang Terpuji, Yang Mulia, Yang Bisa Menjaga Amanah, Muhammad Bin Abdullah
– Nur (arti nama: ) Cahaya.

Muhibbul Muslimin (nama bayi laki islami) Sahabat Orang-orang Islam.
– Muhib (arti nama: ) Yang Mencintai, Yang Bersahabat.
– Muslimin (arti nama: ) Orang-orang Islam.

Muhyi Nafs (nama bayi laki islami) Yang Memberi Kehidupan Yang Menghidupkan diri Sendiri.
– Muhyi (arti nama: ) Yang Memberi Kehidupan dan Yang Menghidupkan.
– Nafs (arti nama: ) Diri Sendiri.

Muhsin Muslimin (nama bayi laki islami) Orang-orang Islam Yang Selalu Berbuat Kebaikan.
– Muhsin (arti nama: ) Yang Selalu Berbuat Kebaikan.
– Muslimin (arti nama: ) Orang-orang Islam.

Muniruzzaman (nama bayi laki islami) Yang Menjadi Panutan Jaman Karena kecerdasannya.
– Munir (arti nama: ) Yang Bersinar, Yang Bercahaya, Yang Menyilaukan, Sesuatu Yang Mencerminkan Cahaya, Sinar.
– Zaman (arti nama: ) Jaman, Masa.

Murran Barani Fajar (nama bayi laki islami) Purnama Kemban Yang Lembut di Waktu Fajar
– Murran (arti nama: ) Lembut
– Barani (arti nama: ) Purnama Kembar
– Fajar (arti nama: ) Waktu Fajar

Murhan Afkar Fadil (nama bayi laki islami) Cahaya Raja Yang Bijak dan Utama
– Murhan (arti nama: ) Cahaya Raja
– Akfar (arti nama: ) Yang Baik
– Fadil (arti nama: ) Yang Utama

Mursyidul Qaum (nama bayi laki islami) Penasehat Kaum.
– Mursyid (arti nama: ) Pemimpin, Penasehat, Guru.
– Qaum (arti nama: ) Kaum, Masyarakat.

Muruatu Marin (nama bayi laki islami) Keperwiraan Seorang Lelaki.
– Muruah (arti nama: ) Keperwiraan; Keberanian, Kejantanan.
– Marin (arti nama: ) Orang, Orang Laki-laki.

Mushaddiqul Khabar (nama bayi laki islami) Yang Membenarkan Sebuah Berita.
– Mushaddiq (arti nama: ) Dia Yang Menyetujui, dia Yang Menerima Perkataan Orang Lain Sebagai Kebenaran.
– Khabar (arti nama: ) Berita, Kabar.

Mushthafa Kamal (nama bayi laki islami) Qrang Pilihan Yang Paripurna.
– Musthafa (arti nama: ) Orang Pilihan, Yang Terpilih.
– Kamal (arti nama: ) Sempurna, Tuntas, Paripurna.

Mukammilul Fu’ad (nama bayi laki islami) Yang Menyempurnakan Hatinya.
– Mukammil (arti nama: ) Yang Menyempurnakan, Yang Menuntaskan.
– Fuad (arti nama: ) Hati, Kalbu.

Mukhtar Khaliq (nama bayi laki islami) Yang Paling diinginkan Sang Pencipta (Allah SWT).
– Mukhtar (arti nama: ) Yang Terpilih, Yang Terpuji dan Yang Paling diinginkan.
– Khaliq (arti nama: ) Pencipta (Allah SWT).

Muktafi Fu’ad Bashar (nama bayi laki islami) Yang Memuaskan Hati Manusia.
– Muktafi (arti nama: ) Yang Memuaskan.
– Fu’ad (arti nama: ) Hati, Kalbu.
– Bashar (arti nama: ) Manusia, Insan.

Mushthafa Zhahir (nama bayi laki islami) Orang Pilihan Yang Tampak Nyata.
– Mushthafa (arti nama: ) Orang Pilihan, Yang Terpilih.
– Zhahir (arti nama: ) Yang Tampak Nyata, Transparan, Terbukti, Salah Satu Nama Allah SWT.

Musytaqul Istiqlal (nama bayi laki islami) Merindukan Kebebasan/kemerdekaan.
– Musytaq (arti nama: ) Merindukan, Menginginkan, Menghasratkan.
– Istiqlal (arti nama: ) Kemerdekaan, Kebebasan.

Mushlihuddin (nama bayi laki islami) Reformer Agama (Islam)
– Mushlih (arti nama: ) Penjaga Perdamaian, Reformer, dia Yang Menegakkan kebenaran.
– Ad-din (arti nama: ) Agama, Kepercayaan.

Mustafidul Furshah (nama bayi laki islami) Yang Ingin Memperoleh Kesempatan Yang Baik.
– Mustafih (arti nama: ) Yang Ingin Memiliki Atau Memperoleh.
– Furshah (arti nama: ) Kesempatan Yang Baik, Peluang, Giliran.

Mutammimul Qulub (nama bayi laki islami) Penyempurna Hati.
– Mutammim (arti nama: ) Yang Menyempurnakan, Penyempurna.
– Qulub (arti nama: ) Hati.

Mu’tashim Billah (nama bayi laki islami) Orang Yang Terlepas dari dosa atas Rahmat Allah SWT
– Mu’tashim (arti nama: ) Terlepas dari dosa, Yang Terjaga, Terlindungi.
– Bi (arti nama: ) Huruf Sambung; dengan
– Allah (arti nama: ) Allah SWT.

Muthi’ul Islam (nama bayi laki islami) Pengikut Agama Islam Yang Patuh.
– Muthi’ (arti nama: ) Patuh, Tunduk, Mengabdi, Menyerahkan diri.
– Islam (arti nama: ) Agama Yang dibawa Oleh Muhammad SAW.

Muthiur Rahman (nama bayi laki islami) Hamba Yang Patuh Kepada Sang Pemberi Rizki (Allah SWT.).
– Muthi (arti nama: ) Patuh, Tunduk, Mengabdi, Menyerahkan diri.
– Ar-Rahman (arti nama: ) Yang Maha Pengasih.

Muinul Muslimin (nama bayi laki islami) Pendukung Orang-orang Islam.
– Muin (arti nama: ) Penolong, Pendukung, Pembantu.
– Muslimin (arti nama: ) Orang-orang Islam

Mujtahid Najih (nama bayi laki islami) Pekerja Keras Yang Berhasil.
– Mujtahid (arti nama: ) Yang Suka Bekerja Keras, Atau Tangkas
– Najih (arti nama: ) Yang Berhasil, Sukses.

Munadhil Haibah (nama bayi laki islami) Penolong Yang Berwibawa.
– Munadhil (arti nama: ) Penolong.
– Haibah (arti nama: ) Berwibawa.

Malikul Ayyam (nama bayi laki islami) Pemilik Hari-hari, Waktu.
– Malik (arti nama: ) Tuan, Pemilik. Salah Satu Nama Allah SWT. Dalam Asmaul Husna.
– Ayyam (arti nama: ) Jamak Dan Kata Yaum; Hari, Waktu.

Malka Firdaus Syarif (nama bayi laki islami) di Surga Firdaus Bertemu Orang Yi dan Mulia
– Malka (arti nama: ) Tempat Bertemu
– Firdaus (arti nama: ) Surga Firdaus
Syarif (Arti Nama : ) Orang Yang Terhormat dan Mulia
– (arti nama: )
Mari’e Fayyadh Fu’ad (nama bayi laki islami) Orang Yang Mulia Terpelihara Hatinya.
– Mari’e (arti nama: ) Terpelihara
– Fayyadh (arti nama: ) Orang Yang Mulia
– Fu’ad (arti nama: ) Hati

Maulana Musyaff a’ (nama bayi laki islami) Penolong/kawan Yang diterima Pertolongannya.
– Maulana (arti nama: ) Penolong, Tuan, Pembantu, Kawan, Sekutu, Pelindung, Protektor.
– Musyaffa’ (arti nama: ) Yang diterima Pertolongannya

Maulana Musyarraf (nama bayi laki islami) Penolong Yang Terhormat.
– Maulana (arti nama: ) Penolong, Tuan, Pembantu, Kawan, Sekutu, Pelindung, Protektor.
– Musyaraf (arti nama: ) Yang Terhormat, Yang Terpuji.

Mathlubun Najah (nama bayi laki islami) Yang diharapkan Adalah Kesuksesan.
– Mathlub (arti nama: ) Yang diinginkan, Yang dikehendaki.
– Najah (arti nama: ) Kesuksesan, Keberhasilan.

Mazhharul Haq (nama bayi laki islami) Manifestasi Dzat Yang Maha Besar Yaitu Allah SWT.
– Mazhhar (arti nama: ) Manifestasi, Ekspresi, Pandangan, Wawasan.
– Haq (arti nama: ) Dzat Yang Maha Besar (Allah SWT).

Munadhil Muslimin (nama bayi laki islami) Pembela Orang-orang Islam.
– Munadhil (arti nama: ) Pembela.
– Muslimin (arti nama: ) Orang-orang Islam

Murhan Afkar Rasiyah (nama bayi laki islami) Cahaya Raja Yang Bijak Dan Tegar.
– Murhan (arti nama: ) Cahaya Raja.
– Afkar (arti nama: ) Yang Baik.
– Rasiyah (arti nama: ) Yang Tegar.

Miftahus Surur (nama bayi laki islami) Kunci Kebahagiaan.
– Miftah (arti nama: ) Kunci.
– Surur (arti nama: ) Kebahagiaan, Kegembiraan.

Miftahul Khair (nama bayi laki islami) Kunci Kebaikan.
– Miftah (arti nama: ) Kunci.
– Khair (arti nama: ) Kebaikan.

Minanur Rahman (nama bayi laki islami) Anugerah Dan Allah SWT. Sang Maha Pemberi.
– Minan (arti nama: ) Bentuk Jamak dari Kata Minnah; Kebaikan, Kebajikan, Anugerah, Pemberian.
– Rahman (arti nama: ) Dzat Yang Maha Pengasih; Salah Satu Nama Allah Dalam Asmaul Husna.

Minhajul Qawim (nama bayi laki islami) Jalan Yang Lurus
– Minhaj (arti nama: ) Metode, Sistem, Cara, Jalan.
– Qawim (arti nama: ) Yang Lurus.

Miqdamul Muqaddim (nama bayi laki islami) Pemimpin Pasukan Yang Sangat Berani.
– Miqdam (arti nama: ) Yang Maju Ke depan, Sangat Berani di Garda depan.
– Muqaddim (arti nama: ) Pemimpin, Yang Berada di Garis depan.

Mishbahul Munir (nama bayi laki islami) Lentera Yang Terang.
– Mishbah (arti nama: ) Lampu, Lentera.
– Munir (arti nama: ) Yang Terang.

Mizanul ‘Amal (nama bayi laki islami) Timbangan Amal Perbuatan.
– Mizan (arti nama: ) Timbangan.
– ‘Amal (arti nama: ) AmaI Perbuatan Manusia.

Mu’awinul Fuqara’ (nama bayi laki islami) Penolong Orang-orang Miskin
– Muawin (arti nama: ) Pembantu, Penolong.
– Fuqara’ (arti nama: ) Jamak dari Kata Faqir; Yang Berhajat.

Mu’tamidunafs (nama bayi laki islami) Orang Yang Berpegang Pada Tenaga Sendiri/ mandiri.
– Mutamid (arti nama: ) Yang Menyandarkan.
– Nafs (arti nama: ) diri Sendiri.

Mu’tamadun Siyasiyyun (nama bayi laki islami) duta Besar/wakil Pemerintah.
– Mutamad (arti nama: ) Yang Boleh dipegangi, Yang Shah.
– Siyasiyyun (arti nama: ) Pemerintah.

Mu’inul Muslimin (nama bayi laki islami) Penolong Orang-orang Islam
– Mu’in (arti nama: ) Penolong, Pendukung, Pembantu.
– Muslimin (arti nama: ) Orang-orang Islam.

Mudzkkirul Ghafilin (nama bayi laki islami) Yang Memberi Peringatan Kepada Orang- orang Yang Lalai.
– Mudzkkirul (arti nama: ) Yang Memberi Peringatan.
– Ghafilin (arti nama: ) Jamak dari Kata Ghafil; Orang Yang Lalai.

Muhami Yafi (nama bayi laki islami) Pengacara Yang Tinggi dan Terhormat
– Muhami (arti nama: ) Pengacara
– Yafi (arti nama: ) Tinggi dan Terhormat

Muhibbul Khair (nama bayi laki islami) Yang Mencintai Kebaikan, Keindahan.
– Muhib (arti nama: ) Yang Mencintai, Yang Bersahabat.
– Khair (arti nama: ) Kebaikan.

Muhyiddin (nama bayi laki islami) Yang Menghidupkan Agama (Islam).
– Muhyi (arti nama: ) Yang Menghidupkan.
– Ad-bin (arti nama: ) Agama.

Mushthafa Syaja’ah (nama bayi laki islami) Orang Yang Terpilih Yang Memiliki Keberanian.
– Musthafa (arti nama: ) Orang Pilihan, Yang Terpilih.
– Syaja’ah (arti nama: ) Keberanian.

Mutammimul Qulub (nama bayi laki islami) Penyempurna Hati.
– Mutammim (arti nama: ) Yang Menyempurnakan.
– Qulub (arti nama: ) Hati.

Mardiyah Farhanah (nama bayi laki islami) Gembira Mendapat Keridhoan Allah.
– Mardhiyah (arti nama: ) Mendapat Keridhoan Allah.
– Farhanah (arti nama: ) Gembira.

Majid Almer (nama bayi laki islami) Pangeran Yang Mulia
– Majid (arti nama: ) Mulia.
– Almer (arti nama: ) Pangeran.

Munadli Ibni Ghoji (nama bayi laki islami) Anak Laki-laki Penolong Prajurit Di Medan Perang.
– Munadli (arti nama: ) Penolong.
– Ibni (arti nama: ) Anak Laki-laki.
– Ghoji (arti nama: ) Prajurit Di Medan Perang.

Mahfuzh Laal (nama bayi laki islami) Intan Berwarna Merah Yang Terpelihara.
– Mahfuzh (arti nama: ) Terpelihara.
– Laal (arti nama: ) Intan Berwarna Merah.

Muthiyah Amjad (nama bayi laki islami) Taat, Mulia Dan Pemurah.
– Muthiyah (arti nama: ) Taat.
– Amjad (arti nama: ) Mulia.

Mahmud Basyir (nama bayi laki islami) Pemberi Kabar Gembira Yang Terpuji.
– Mahmud (arti nama: ) Terpuji.